Het Reglement van Rust en Orde Park Duinland is van toepassing op eigenaren, huurders en bezoekers van Park Duinland.

 PARKEREN

Parkeren in de vakken op het rode grind. Huizen op het middenterrein dienen op eigen grond te parkeren.

Parkeren in bermen en windsingels is STRENG VERBODEN.

Per recreatiewoning zijn maximaal 2 voertuigen toegestaan.

  LADEN EN LOSSEN

Parkeren mag uitsluitend op de daartoe bestemde plaatsen. Alleen voor laden en lossen is parkeren elders tijdelijk toegestaan.

  VERKEERSREGELS

Op het park gelden de verkeersregels als voor woonerven. Maximum snelheid voor alle voertuigen is 15 km/uur. Brommen is op het park niet toegestaan.

   AFVAL

Huisvuil scheiden: glas in de glasbakken en papier en karton in de papierbakken. Gras in dichtgebonden plastic zakken in de containers deponeren, takken in de takkenhokken. Geen elektrische apparaten, bouw en chemisch afval, deze dienen te worden afgevoerd naar de milieustraat. 

  RIOLERING

Geen verband, luiers, frituurvet e.d. in de toiletten deponeren. Ontstoppingskosten worden op de overtreder verhaald.

HONDEN

Honden aan de lijn en poep direct opruimen. HOUD HET PARK HONDENPOEP VRIJ.

 RUST

Het is verboden geluidsapparatuur, zoals radio’s, muziekinstrumenten, televisie enz. zodanig te gebruiken dat deze toestellen en instrumenten  buiten de privé-gedeelten hoorbaar zijn. Vanaf 22:00 uur tot 08:00 uur geldt absolute rust.

 TOEGANG PARK

Voor het bedienen van de slagboom dient de codesleutel gebruikt te worden. De toegang tot Park Duinland is verboden voor CARAVANS, CAMPERS, BUSSEN EN BOTEN, welke laatste al of niet op trailers.

 TENNISBAAN

De tennisbaan is geopend van 09:00 uur tot 21:00 uur. Alleen voor tennissen en tafeltennissen te gebruiken. Andere balspelen, zoals voetballen, zijn nadrukkelijk niet toegestaan.

Als eigenaren van de recreatiewoningen hebben we met elkaar afspraken gemaakt. Deze afspraken vindt u in het Huishoudelijk Reglement.